کاربر ICDL

در این فرم می توانید اطلاعات دوره آموزشی را مشاهده نموده و اقدام به پیش ثبت نام یا ثبت نام قطعی در کلاس های دوره نمایید

کاربر ICDLمدت: 130 hour


تعداد جلسات: 24 جلسه


مبلغ شهریه: 23,213,400 ریال

شرح و سرفصل ها

کاربر ICDLشغلی است در حوزه فناوری اطلاعات . که شامل شایستگی های بکـارگیری سیسـتم، سیسـتم عامـل کاربردی، کار با اینترنت، استفاده از سیستم عامل کاربردی ،اینترنت کاربردی ، واژه پردازی با ،Wordکار بـا صـفحه گسترده ،Excelکار با پایگاه داده Accessو ارائه مطلب با Power pointمی باشد. این شغل با کلیـه مشـاغلی که کاربردی کامپیوتر و کاربری کامپیوتر را دارند در ارتباط است

شایستگی ها :

-بکار گیری سیستم-کار با سیستم عامل - کار با اینترنت - واژه پردازی با word -کار با صفحه گسترده Excel - کار با پایگاه داده Access  - ارائه مطلب با power point

 

 

 

 
پیش ثبت نام و رزرو
در این بخش می توانید در صورت عدم وجود کلاس های این دوره، در این دوره پیش ثبت نام نمایید تا به محض به حد نصاب رسیدن نفرات، کلاس مورد نظر تشکیل و برگزار شود
0 ریال
کلاسهای این دوره

توجه:

  • در این بخش می توانید کلاس های موجود این دوره را مشاهده، ارزیابی و جهت ثبت نام قطعی انتخاب نمایید
  • به جنسیت و نوع برگزاری کلاس حتما دقت فرمایید
  • با استفاده از دکمه اطلاعات می توانید جزئیات بیشتر و همچنین شرح و سرفصل های کلاس را مشاهده نمایید
  • از زمان و روزهای برگزاری کلاس می توانید با زدن دکمه زمان مطلع شوید
  • کلاس مورد نظر شما می تواند اقلام آموزشی نیز داشته باشد که در سبد ثبت نام قابل رویت و انتخاب خواهد بود
  • ممکن است کلاس مورد نظر شما به علت نوع برگزاری و عوامل دیگر، شهریه ای متفاوت از شهریه پایه دوره داشته باشد
  • در انتخاب ترم و کلاس خود دقت نمایید
نظر خود را وارد کنید
کمال آموز