شرکت در قرعه کشی

پاسخ شما به نظرسنجی ها بسیار ارزشمند خواهد بود از زمانی که برای پاسخگویی می گذارید بسیار سپاسگزاریم

این فرم برای ثبت بازدیدکنندگان هنرستان شایستگان می باشد و به قید قرعه به بازدید کنندگان جوایزی اهدا خواهد گردید

نام و نام خانوادگی
نام مدرسه
تلفن
علاقه مند کدام رشته هستید؟


کمال آموز