انباردار

در این فرم می توانید اطلاعات دوره آموزشی را مشاهده نموده و اقدام به پیش ثبت نام یا ثبت نام قطعی در کلاس های دوره نمایید

انباردارمدت: 192 hour


تعداد جلسات: 39 جلسه


مبلغ شهریه: 17,971,200 ریال

شرح و سرفصل ها
انباردار از مشاغل حوزه امور مالی و بازرگانی است و شامل شایستگی های انبارداری و طبقه بندی انباار، تهیه و تاامین موجودی و ورود کالابه انبار، نگهداری کالا در انبار، کنترل های کیفی و کمی موجودی ها، خروج و صدور کالا از انباار، تحویل موقت ، رسید مستقیم کالا و کالای امانی، انجام عملیات مربوط به جریان ورود وخروج کالا، استفاده از روشهای نوین و الکترونیکی کنترل و ثبت ورود و خروج کالا می باشد و با کارپرداز و کارمند امور خرید داخلی در ارتباط است .

شایستگی ها :

طبقه بندی انباار، تهیه و تاامین موجودی و ورود کالابه انبار، نگهداری کالا در انبار، کنترل های کیفی و کمی موجودی ها، خروج و صدور کنترل کالا از انباار،ورود و خروج  موقت کالا ، انجام عملیات مربوط به جریان ورود وخروج کالا- کنترل و ثبت ورود و خروج کالا به صورت الکترونیکی

 

 

پیش ثبت نام و رزرو
در این بخش می توانید در صورت عدم وجود کلاس های این دوره، در این دوره پیش ثبت نام نمایید تا به محض به حد نصاب رسیدن نفرات، کلاس مورد نظر تشکیل و برگزار شود
0 ریال
کلاسهای این دوره

توجه:

  • در این بخش می توانید کلاس های موجود این دوره را مشاهده، ارزیابی و جهت ثبت نام قطعی انتخاب نمایید
  • به جنسیت و نوع برگزاری کلاس حتما دقت فرمایید
  • با استفاده از دکمه اطلاعات می توانید جزئیات بیشتر و همچنین شرح و سرفصل های کلاس را مشاهده نمایید
  • از زمان و روزهای برگزاری کلاس می توانید با زدن دکمه زمان مطلع شوید
  • کلاس مورد نظر شما می تواند اقلام آموزشی نیز داشته باشد که در سبد ثبت نام قابل رویت و انتخاب خواهد بود
  • ممکن است کلاس مورد نظر شما به علت نوع برگزاری و عوامل دیگر، شهریه ای متفاوت از شهریه پایه دوره داشته باشد
  • در انتخاب ترم و کلاس خود دقت نمایید
نظر خود را وارد کنید
کمال آموز