کارورFLASH MX (کارو دانش)

در این فرم می توانید اطلاعات دوره آموزشی را مشاهده نموده و اقدام به پیش ثبت نام یا ثبت نام قطعی در کلاس های دوره نمایید

کارورFLASH MX (کارو دانش)مدت: 96 hour


تعداد جلسات: 20 جلسه


مبلغ شهریه: 16,017,056 ریال

شرح و سرفصل ها
کارور FLASHاز مشاغل مرتبط در روزه اطلاعات محسوب می شود. وظایفی از قبیل ایجاد و ویرای اسناد FLASHکه شامل طرح ها، اشیا، خطوط، متون، دکمه ها و تصاویر متحرک می باشد، کار با ActionScriptو ارائه خروجی Flash Movieرا در بر دارد.ارتباط این شغل با مشاغل مدیر طراری،مهندسی تجفیه و تحلیل ، طراری ورافیک، طراری وب و طراری چند رسانه ای در ارتباط است.

شایستگی ها :

برنامه ریزی و ایجاد محتوا - مدیریت محتوای وب سایت - مدیریت خط زمان Timeline - ایجاد حرکت - کار با تصاویر متحرک - کار با ActionScript و Behaviors - استفاده از صدا و فیلم - انتشار وب سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

پیش ثبت نام و رزرو
در این بخش می توانید در صورت عدم وجود کلاس های این دوره، در این دوره پیش ثبت نام نمایید تا به محض به حد نصاب رسیدن نفرات، کلاس مورد نظر تشکیل و برگزار شود
0 ریال
کلاسهای این دوره

توجه:

  • در این بخش می توانید کلاس های موجود این دوره را مشاهده، ارزیابی و جهت ثبت نام قطعی انتخاب نمایید
  • به جنسیت و نوع برگزاری کلاس حتما دقت فرمایید
  • با استفاده از دکمه اطلاعات می توانید جزئیات بیشتر و همچنین شرح و سرفصل های کلاس را مشاهده نمایید
  • از زمان و روزهای برگزاری کلاس می توانید با زدن دکمه زمان مطلع شوید
  • کلاس مورد نظر شما می تواند اقلام آموزشی نیز داشته باشد که در سبد ثبت نام قابل رویت و انتخاب خواهد بود
  • ممکن است کلاس مورد نظر شما به علت نوع برگزاری و عوامل دیگر، شهریه ای متفاوت از شهریه پایه دوره داشته باشد
  • در انتخاب ترم و کلاس خود دقت نمایید
نظر خود را وارد کنید
کمال آموز