کاربر گرافیک رایانه ای با INDESIGN

در این فرم می توانید اطلاعات دوره آموزشی را مشاهده نموده و اقدام به پیش ثبت نام یا ثبت نام قطعی در کلاس های دوره نمایید

کاربر گرافیک رایانه ای با INDESIGNمدت: 250 hour


تعداد جلسات: 50 جلسه


مبلغ شهریه: 35,989,864 ریال

شرح و سرفصل ها
کاربر گرافیک رایانه ای با InDesignاز مشاغل حوزه فناوری اطلاعات میباشد. از شایستگی های این شغل میتوان پیکر بندی و کار با محیط ،Indesignمدیریت صفحات اسناد،رسم اشکال و اشیا،مدیریت اشکال و اشیااستفاده از متن،کار با Masterو کاربرد آن در صفحه آرایی ،مدیریت رنگ و زمینه،کار با جدول ،ساخت یک پروژه ، Interactiveخروجی گرفتن از پروژه و تولید پروژه ،راهبری طرح کسب و کار برای طراح گرافیک رایانه ای با Indesignرا نام برد.این شغل با کلیه مشاغل نشریات ,تبلیغات ،مجلات و چاپ و چند رسانه ای و تولید محتوا در ارتباط است

شایستگی ها :

پیکر بندی و کار با محیطIndesign-مدیریت صفحات اسناد،رسم اشکال و اشیا،مدیریت اشکال و اشیا-استفاده از متن،کار با Masterو کاربرد آن در صفحه آرایی ،مدیریت رنگ و زمینه،کار با جدول ،ساخت یک پروژه  Interactive-خروجی گرفتن از پروژه و تولید پروژه ،راهبری طرح کسب و کار برای طراح گرافیک رایانه ای با Indesign

پیش ثبت نام و رزرو
در این بخش می توانید در صورت عدم وجود کلاس های این دوره، در این دوره پیش ثبت نام نمایید تا به محض به حد نصاب رسیدن نفرات، کلاس مورد نظر تشکیل و برگزار شود
0 ریال
کلاسهای این دوره

توجه:

  • در این بخش می توانید کلاس های موجود این دوره را مشاهده، ارزیابی و جهت ثبت نام قطعی انتخاب نمایید
  • به جنسیت و نوع برگزاری کلاس حتما دقت فرمایید
  • با استفاده از دکمه اطلاعات می توانید جزئیات بیشتر و همچنین شرح و سرفصل های کلاس را مشاهده نمایید
  • از زمان و روزهای برگزاری کلاس می توانید با زدن دکمه زمان مطلع شوید
  • کلاس مورد نظر شما می تواند اقلام آموزشی نیز داشته باشد که در سبد ثبت نام قابل رویت و انتخاب خواهد بود
  • ممکن است کلاس مورد نظر شما به علت نوع برگزاری و عوامل دیگر، شهریه ای متفاوت از شهریه پایه دوره داشته باشد
  • در انتخاب ترم و کلاس خود دقت نمایید
نظر خود را وارد کنید
کمال آموز